Discurs al Ple de Constitució de la Corporació Municipal 2019 - 2023