Discurs al Ple de Constitució de la Corporació Municipal 2015 - 2019