Impuls Republicà. Sant Just Republicà, Sant Just de progrés