Balanç de mandat municipal 2015/2019 - Seguretat viària