L'educació com una eina de transformació

Apostem per una illa educativa 0-22 anys

Educació com una eina de transformació
Educació com una eina de transformació

Esquerra Republicana som un partit compromès amb l’educació com a eina essencial per a la transformació social. Defensem que als centres educatius no només s'hi ha d'ensenyar sinó que s'hi ha d'educar, conjuntament amb la comunitat educativa i l'entorn social de les famílies. Cal dotar l'alumnat de les eines necessàries per créixer i desenvolupar-se com a persones i no només com a estudiants. Que el seu èxit acadèmic serà el seu èxit social i personal.

Aquest compromís i aquesta visió del sistema educatiu ens ha portat a participar activament dels diferents projectes educatius del poble, a lluitar per un sistema educatiu públic, equitatiu, inclusiu i de qualitat i s’ha traduït, per exemple, en la recuperació del finançament per part de la Generalitat de l’etapa 0 - 3, per tal de permetre avançar en la gestió del temps i la conciliació familiar. I, també, en l’inici dels tràmits per a la construcció de la segona escola Bressol municipal perquè sigui una realitat al més aviat possible.

Un altre exemple és la recent aprovació, per part de la Generalitat, del nou decret d’admissió (decret 11/2021, de 16 de febrer) que introdueix diverses novetats que reforcen la corresponsabilitat entre administracions i permet als ajuntaments, que són els que coneixen la realitat social del municipi, jugar un paper molt important en la planificació educativa, mitjançant la creació de taules locals i donant veu a la comunitat educativa a través de les comissions de participació.

Per què és important aquest pas?

Esquerra Sant Just dúiem al programa electoral del 2019 la creació d'un Institut escola al barri de Mas Lluí, per donar sortida a les necessitats d'escolarització de la zona i per ampliar l'oferta de secundària al municipi. I perquè creiem en aquest model on la primària i la secundària obligatòries estan pensades a partir d'un mateix projecte educatiu de centre.

Però l'entrada en vigor d'aquest decret 11/2021 permet que es pugui adaptar la planificació educativa a la realitat del nostre poble. És una eina clau per demanar el replantejament de la zona educativa de Mas Lluí, i facilitar que els infants que hi visquin, i les famílies que així ho vulguin, puguin anar a l'escola Martí i Pol, més propera tot i que pertanyi a un altre municipi. La mobilitat generada per anar als centres de primària de Sant Just es veuria molt reduïda i la realitat del barri canviaria molt. S'obririen moltes possibilitats.

Així ho hem fet saber al Govern municipal i li hem reclamat que faci els passos necessaris perquè aquesta opció sigui una realitat com més aviat millor.

Una altra realitat que també cal abordar és l'ampliació de l'oferta de secundària a Sant Just. Des d'ERC apostem per la creació d’un segon institut i no pas per l'ampliació de l'actual. A l'Institut li cal certa competència i a l'alumnat poder escollir entre projectes educatius diferenciats.

I quin seria el lloc idoni si no és al Mas Lluí? Pensem que a Les Basses de Sant Pere es pot constituir una illa educativa de primera qualitat. Actualment hi ha l’escola Montserrat, les gràfiques Algueró, que el proper curs deixarà de ser un centre privat i tindrà una oferta 100% pública, i on properament comptarem amb la segona escola Bressol Municipal. Imagineu una illa educativa completa que abraci la franja de 0 a 22 anys. Quina potencialitat.

Però cal fer-ho bé, entenent l’espai com un tot, amb projectes complementaris i no excloents, potenciant que les direccions dels centres s’entenguin, es coordinin i dialoguin per oferir el millor projecte a famílies i alumnes.

També hem reclamat al Govern municipal que comuniqui aquesta proposta al Departament d'Educació. Perquè el Govern municipal no pot deixar passar més oportunitats. Ha de ser ambiciós i no conformar-se amb la gestió del dia a dia. Ha de pensar en el Sant Just d'aquí 10 anys i, sobretot, en el futur del nostre jovent.