Les mesures immediates i urgents per canviar la mobilitat a Sant Just

Proposem 15 mesures per incrementar espais pels vianants, potenciar els desplaçaments en bici i millorar els temps de viatge en transport públic

Les mesures immediates i urgents per canviar la mobilitat a Sant Just
Les mesures immediates i urgents per canviar la mobilitat a Sant Just

La crisi sanitària ocasionada pel Covid ha derivat, també, un seguit de crisis econòmiques i socials. Ens ha portat molts canvis d'hàbits, entre els quals, també, el de la mobilitat. El confinament de la població ha suposat una infrautilització de l’espai viari en general i el regidor Jordi Porta va saber llegir la situació en clau de planificació pel futur de Sant Just.

És en aquest sentit que des del grup d'Esquerra Republicana a l'Ajuntament de Sant Just vàrem fer arribar aquestes quinze propostes al Govern municipal. Propostes basades en dades empíriques.

Segons el Servei Català de Trànsit, durant tota la segona setmana de confinament van circular per l’Àrea Metropolitana de Barcelona un total de 1.512.722 vehicles (1.371.366 durant els dies feiners i 141.356 vehicles el cap de setmana). Aquestes dades representen una reducció del 74,9% de les intensitats de trànsit (reducció del 70,2% els laborables i 90,1% de reducció el cap de setmana) respecte d'una setmana normal. 

La pròpia emergència sanitària s’ha afegit a l’emergència climàtica i ambiental (declarada el gener d’aquest mateix any), i cal recordar que segons una enquesta elaborada pel RACE (Real Automóvil Club de España) durant el present mes d’abril de 2020, una de cada cinc persones que anava al treball en transport públic té la intenció d’utilitzar el seu vehicle privat per fer aquest desplaçament quan finalitzi l’estat d’alarma. D’acord amb aquestes dades, si no es prenen altres mesures, la finalització del confinament pot comportar l’augment de trànsit, amb les negatives conseqüències ambientals que comportaria.

Per aquest motiu, des d’ERC Sant Just fem un seguit de propostes per tal de minimitzar l’impacte d’un suposat increment de l’ús dels vehicles privats a la vegada que millorin la mobilitat activa i sostenible, per a un Sant Just més sa, segur i pròsper en la recuperació de la crisi.

Les mesures immediates i urgents per canviar la mobilitat a Sant Just
Les mesures immediates i urgents per canviar la mobilitat a Sant Just
Les mesures immediates i urgents per canviar la mobilitat a Sant Just
Les mesures immediates i urgents per canviar la mobilitat a Sant Just
Les mesures immediates i urgents per canviar la mobilitat a Sant Just
Les mesures immediates i urgents per canviar la mobilitat a Sant Just
Les mesures immediates i urgents per canviar la mobilitat a Sant Just
Les mesures immediates i urgents per canviar la mobilitat a Sant Just
Les mesures immediates i urgents per canviar la mobilitat a Sant Just
Les mesures immediates i urgents per canviar la mobilitat a Sant Just
Les mesures immediates i urgents per canviar la mobilitat a Sant Just
Les mesures immediates i urgents per canviar la mobilitat a Sant Just
Les mesures immediates i urgents per canviar la mobilitat a Sant Just
Les mesures immediates i urgents per canviar la mobilitat a Sant Just
Les mesures immediates i urgents per canviar la mobilitat a Sant Just
Les mesures immediates i urgents per canviar la mobilitat a Sant Just