EN DEFENSA D'UN MODEL D'ÈXIT

Alerta vermella. El nostre país i dos dels seus pilars bàsics, la llengua i el sistema educatiu, han estat greument ferits. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha dictat una interlocutòria que obliga la Generalitat a prendre mesures perquè l'espanyol també sigui llengua vehicular de l'escola en un termini màxim de dos mesos. Aquest fet no només posa en perill la supervivència d'una llengua, la nostra, la catalana, ja prou malmesa i atacada a tots els nivells sinó que també ataca un sistema educatiu d'èxit i lloat internacionalment. Aquestes són conseqüències immediates. A llarg termini es posa en perill el futur del nostre país i dels nostres ciutadans a nivell cultural, educatiu i social.

La immersió lingüística, amb el català com a llengua vehicular, ha donat força i solidesa al nostre model educatiu durant 30 anys, el qual ha estat objecte de reconeixement per part de diverses institucions internacionals i ha estat avalat per l'informe PISA 2009 de l'OCDE, en el qual es constata que el nivell de coneixement tant de català com de castellà a Catalunya és elevat i, en el cas del castellà, fins i tot superior a la mitjana de l'Estat espanyol.

Com s'explica, doncs, aquesta sentència atacant un model d'èxit? Estic segur que el TSJC té per objectiu blindar la supremacia de la llengua espanyola per damunt del català i fer recular dècades de normalització en favor de la imposició i l'homogeneïtzació. Potser es pensen que eliminant el català de l'escola anul·laran el sentit de pertinença a la nació.

Aquests jutges no tenen en compte que el model que hem aplicat durant trenta anys, i que es continuarà aplicant, es basa en la no separació d'infants i joves per raó de llengua. Gràcies a això la nostra societat té un alt nivell de convivència i cohesió social i que aquest model lingüístic al món educatiu ha contribuït de manera decisiva a pal·liar el greu desequilibri que viu el català, llengua pròpia del nostre país, respecte del castellà, en diferents àmbits socials i culturals. I així ha de continuar sent.