PROGRAMA ELECTORAL. URBANISME I HABITATGE

No es pot negar que l'empresa municipal d'habitatge, Promunsa, ha fet molta feina durant aquesta 20 anys d'existència. No en va ha construït i adjudicat 1.000 vivendes de protecció oficial.

Nosaltres apostem per fomentar una política calra que afavoreixi el lloguer vers la modalitat de compra, adaptat a totes les tipologies familiars però posant especial atenció a la gent gran i al jovent. Promunsa, en aquest sentit, ha anat d'una banda a l'altra de l'aspectre.

5 de les nostres propostes sobre habitatge i urbanisme són:
  1. Apostar per la continuïtat de la construcció d'habitatge social i que aquest sigui preferentment de lloguer, amb serveis per a la gent gran i promocions destinades a joves. Cal, però, adequar les promocions a tots tipus de families.
  2. Crear noves modalitats de llars compartides entre gent gran i gent jove per conjugar necessitat si recursos.
  3. Evitar l’acumulació d’obres en marxa.
  4. Estudi de circulació del poble, especialment del Barri Centre i del Casc Antic.
  5. Pla de millores dels carrers i voreres i de la seva accessibilitat, així com l’eliminació d’obstacles arquitectònics.