PROGRAMA ELECTORAL. GESTIÓ ECONÒMICA

El nostre objectiu és lluitar contra l'atur i fomentar al màxim la revitalització econòmica. Ens cal construir un Ajuntament que exploti i aprofiti, de manera adequada, els model de finançament local basant-se en 3 eixos bàsics: eficiència, transparència i austeritat.

Els ingressos volàtils, com els que dona la construcció, s'han de destinar a cobrir despeses extraordinàries i/o a eixugar el deute de les inversions.

  1. Apostem per tenir plans de viabilitat de serveis i instal·lacions que tinguin una inversió de l’ajuntament.
  2. Simplificar els tràmits administratius per a l'obertura de nous negocis.
  3. Creació d'una borsa de treball que faci de mediadora entre les empreses del municipi i les persones del poble que cerquen feina.
  4. Cursos de reciclatge per a treballadors.
  5. Plans específics per a atraure la instal·lació d'empreses i comerços de sectors emergents (audiovisual, comunicacions, marketing, microempreses, RSC) aprofitant la marca “BCN”, l’entorn metropolità i la bona ubicació dels polígons, a prop de vies de comunicació importants (port, aeroport, autovies i autopistes).