DIARI DE LES ELECCIONS. L'ATENEU DE SANT JUST

Continuant amb la nostra política d'apropar-nos als ciutadans i a les entitats del poble vam demanar mantenir una trobada amb la Junta de l'Ateneu que va tenir a bé accedir a la nostra petició. Ahir dimecres, doncs, vam anar a visitar-los per explicar-los les propostes culturals del programa de Junts per Sant Just.

És evident que l'Ateneu i l'ajuntament mantenen, des de fa temps, desavinences per la gestió, sobretot, de la Sala Municipal, propietat de l'Ateneu i llogada per l'Ajuntament fins l'any 2014, quan l'Ateneu quedarà alliberat per renegociar les condicions amb qualsevol entitat que desitgi llogar l'espai. L'ajuntament, per la seva banda, voldria construir en l'espai que ocupa l'actual edifici de l'Ateneu una zona central d'equipaments, amb un auditori (una remodelada Sala Gran), un Ateneu amb espai per a les seves seccions, i equipament per a oficines del consistori.

Nosaltres, amb la humilitat que ens ha caracteritzat sempre, hem volgut saber de primera mà, i per boca de les mateixes entitats, quina és exactament la situació. Ens sembla el més lògic. I així ha estat.

Defensem que l'ajuntament no pot voler “controlar” les entitats. Sí que les ha d'ajudar a arribar a la màxima independència d'actuació possible. El primer pas serà intentar basar la política d'ajuts i subvencions en programacions d'activitats, en plans d'actuació, amb el seguiment necessari i la seva avaluació. Plantegem, també, mantenir convenis a 3 o 5 anys vista amb les entitats més grans que tenen una programació anual més completa. L'opció dels 3 o 5 anys no és arbitrària: cal evitar tota possible ingerència política en el funcionament de les entitats. I per això els convenis no poden coincidir amb els anys que dura una legislatura.

Per acabar, també parlem breument dels actes de celebració del centenari de l'entitat, l'any 2018. Els fem arribar la nostra idea que seria interessant començar a dissenyar els actes de celebració. Els assegurem que tindran el nostre recolzament des de l'ajuntament.